Ana Balart

 

PINTURA

Tortosa

Comença a treballar de molt jove a l’Escola Taller “Sant Joan” de Tortosa, on obté tres anys més tard, el títol d’oficial de primera de pintura general i arts decoratives. En aquesta etapa s’endinsa en la pintura, on aprèn a utilitzar diferents superfícies i tècniques.

Es desperta el seu interès per la restauració, especialment de la pintura mural i comença a treballar en això. Estudia restauració d’objectes etnològics i mobiliari a l’Escola d’Arts de Tortosa, (1996-2006), i en EPSAR, Barcelona (1997-1999) on aprèn pintura decorativa.

En una beca d’intercanvi, en 1997, a l’Escola “d’Art i Restauro” de Roma estudia Michelangelo i allí descobreix el món de la pintura al fresc.

En 2010 obté el carnet d’Artesana de la Generalitat de Catalunya.

Té àmplia experiència com a pintora de manteniment, en restauració de bestiari popular, etnològic i béns culturals, així com tècnica formadora en l’ofici de pintar i en restauració.

La seva obra pictòrica rep influències del Mixed Mèdia, les textures i el dibuix estil doodling.

Actualment, a punt de finalitzar Integració Social, treballa com a Terapeuta en AFATE, Associació Familiars Alzheimer Terres de l’Ebre i ho compagina amb treballs de restauració.

CONTACTE:

artbalart@gmail.com
Instagram: artbalart
Facebook: artbalart
Twitter: artbalart
TikTok: Art Balart