En Projecte DAR (Dones Artistes Rurals) treballem amb les dones artistes rurals per a:

Formació

Formació, impulsant el seu desenvolupament personal i professional. Aplicant eines d’anàlisis per a redirigir les seues trajectòries, assessorant en l’elaboració de documents orientats a l’àmbit laboral artístic i formulant projectes col·laboratius en xarxa.

Difusió

Difusió, promocionant la seua producció artística. A través de la nostra plataforma en línia, xarxes socials, premsa i presentació en institucions públiques.

Creació de xarxes

Creació de xarxes, generant projectes col·laboratius per a desenvolupar el treball en equip i fomentar la creació de col·lectius artístics.

CONCEPTE I OBJECTIUS

El Projecte DAR (Dones Artistes Rurals) forma part de la programació de Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb el Centre del Carme  de Cultura Contemporània.

A través d’aquest projecte treballem en el desenvolupament professional i personal de les dones artistes de les comunitats rurals.

Els nostres objectius es basen en:

• Visibilitzar els treballs de dones artistes visuals de l’entorn rural.

• Generar xarxes entre les dones artistes de l’entorn per al desenvolupament de projectes comunitaris.

• Cobrir necessitats formatives a través de cursos (orientació laboral per a artistes visuals), jornades, trobades.

• Oferir servei de consultoria.

• Vetlar pels interessos d’aquest col·lectiu.

IMPACTE

L’impacte del Projecte DAR en les trajectòries de les artistes es fa evident gràcies a les diverses activitats que tenen lloc arran de la seua participació en la nostra iniciativa. Destaquem les que s’han dut a terme:

1. Foment per a la creació d’associacions
2. Organització d’exposicions individuals i col·lectives
3. Producció dels avantprojectes desenvolupats a DAR
4. Venda d’obra
5. Encàrrecs i promoció en administracions públiques
6. Participació en jornades
7. Premis

DESTINATÀRIES

Podran participar en la convocatòria aquelles dones, residents en la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat que desenvolupen la seua activitat professional en l’àmbit de l’art, de manera parcial o exclusiva, bé perquè ja desenvolupen la seua activitat en aquest àmbit o perquè vulguen començar una trajectòria professional en aquest sector.

Escriu-nos a:

info@proyectodar.es

O segueix-nos: