BLANCA ROSA

 

GRAVAT, DIBUIX, PINTURA, FOTOGRAFIA, COLLAGE, TIPOGRAFIA I LLIBRE D’ARTISTA, INSTAL·LACIÓ, PERFORMANCE I ALTRES FORMES D’EXPRESSIÓ

Alcublas

Blanca Rosa Pastor Cubillo, nascuda a Albaida (València), Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Desenvolupa la major part de la seua vida professional compaginant la docència en el Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts de València i la pràctica com a artista.

En una primera etapa era pintora, però prompte descobreix el món del gravat i comprén que respon millor als seus interessos estètics i formals. Primer la calcografia i més tard el gravat en relleu en la seua variant de linoliografia va ser el llenguatge dominant de la seua obra artística, tant en xicotet format com construint imatges de major format construïdes a partir de diverses planxes.

L’experiència desenvolupada en aquest camp sumada al seu treball com a docent de projectes d’obra gràfica li porta a centrar-se en la creació de llibres d’artista, una pràctica que no ha deixat des de 1995, tant en la seua obra personal com en obra col·lectiva.

El seu plantejament estètic i d’investigació ha anat obrint-se camí a través de diversos llenguatges (gravat, dibuix, pintura, fotografia, collage, tipografia i llibre d’artista, però també instal·lació, performance i altres formes d’expressió) en la cerca d’una visió eclèctica de la seua manifestació com a artista, sempre ha tingut interés a desenvolupar la seua activitat en relació amb altres artistes i en manifestacions de caràcter col·lectiu.

Creu que tots els vessants de la vida repercuteixen en la mateixa expressió artística. Que el seu treball ha buscat enriquir-se formalment i li ha permès mantenir-se desperta a través de l’estudi, la investigació i l’intercanvi amb professionals artistes, docents i estudiants, però també estant oberta a la societat en la qual ha viscut cada etapa vital. Com a resultat d’això en aquests últims anys la seua obra es mostra sovint a través de gestos de les mans com a símbol de l’acte de construir un moment, de sentir un impuls, de transmetre una vivència. Com diu en una de les seues obres “les mans senten, viuen i sempre diuen”.

CONTACTO: