CRISTINA PERELLÓ

 

Pintura, escultura

Jérica

Nascuda a Barcelona l’any 1972, a l’edat de nou anys es muda al costat de la seua família a Jérica, la població de l’interior de Castelló que la veurà créixer. Posteriorment, es desplaçarà a Barcelona per a formar-se en la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, en la qual s’especialitza en la disciplina de gravat. Cursar l’assignatura de procediments pictòrics marcarà la seua producció artística, quedant patent en la seua obra la petjada i el gust per “la cuina de la pintura”. La seua primera exposició té lloc l’any 1991. En els anys successius coneix als artistes Rochesteve, Manolo Sebastián i Pinos, amb qui inicia una sèrie de col·laboracions que duraran anys. També realitza, juntament amb Subirachs, Ráfols Casamada, Bartolozzi, Didier Lourenzo i Guinovart, artistes catalans, una carpeta conjunta de litografies. L’any 1995 és crucial, du a terme la seua primera pintura mural a la qual li segueix una intensa producció de murals de gran format en diferents emplaçaments a Espanya i l’estranger. Aquesta etapa està marcada per una frenètica activitat, grans reptes i també satisfaccions de treballs fets en equip. Premiada en diferents concursos de pintura, també experimenta amb l’escultura. No obstant això, no serà fins a l’any 2019 que arranca una nova etapa caracteritzada per una obra molt més personal, humana, emocional i sincera, en la qual se sent profundament connectada amb l’essència de la pintura.

CONTACTE:

crisperello@gmail.com
Instagram:  @crisperello.a
Facebook:  @criperello
Twitter:  @criperello2