VALENTINA ROMERO

 

Multidisciplinària: dibuix, il·lustració, arts gràfiques, collage, fotografia, muralisme

Almedíjar

Artista-persona multidisciplinària. Xilena-Colombiana.

Comunicadora visual, Il·lustradora, agitadora cultural, artesana del paper i mamà migrant.

Les seues línies de treball transiten entre les arts gràfiques, el reciclatge i l’educació no-formal.

La maternitat, la creació d’un teixit de suport mutu i l’experiència migratòria són els motius principals que la impulsen a acostar-se a la vida rural amb les ganes de poder aportar la seua mirada i pràctica artística a les noves narratives que sorgeixen en els entorns perifèrics. El fil‌‌ ‌‌conductor‌‌ ‌‌que‌‌ ‌‌entreteixeix‌‌‌‌ ‌‌i‌‌ ‌‌reforça‌‌ la seua cosmovisió‌‌ ‌‌‌es situa des d’una perspectiva de-colonial‌‌ ‌‌i feminista que‌‌ ‌‌es ‌‌reflecteix‌‌ ‌‌en la seua-es pràctica-vida-processos‌.

CONTACTE:

valentinaromeromateo@gmail.com
Web: valentina.lev-studio.com
Instagram: @valentina_maleza
Facebook:  @Valentina Romero- Maleza